bg_image

Homeopati; benzerlikler ilkesine dayanan, klinik olarak uyarlanabilen ve tıbbi maddeleri küçük ve sonsuz dozlarda kullanan tedavi edici geleneksel ve tamamlayıcı tip yöntemidir. Homeopati bir bireyi bir bütün olarak ele alan tıbbın istisnai ve güvenilir bir formudur.

Homeopati; kişide genel sağlığın sürdürülmesi ve o kişide ki mevcut hastalık ile aynı zamanda ve eşit olarak ilgilenir. Yunanca “Homoios” ve “Pathos” kelimelerinden meydana gelir kısaca benzer hastalık anlamındadır. Benzer benzere çare olur ilkesi homeopatinin en temel prensibidir. Kişinin bulguları tek tek değerlendirilir ve bulguların toplamı bir bütünü oluşturur, bu hastalığın resmidir. Bu hastalık resmi doğadaki benzeri ile eşleştirilir ve kişiye verilir.

Homeopatide kullanılan ilaçlar yani remediler bu prensip doğrultusunda seçilirler. Tüm dünyada homeopatik ilaçlara remedi denir ve ilaç, şifa, deva anlamına gelir. Doğadaki bitkilerden, hayvanlardan ve minerallerden elde edilirler. Remedilerin fitil, krem, göz damlası, ampul gibi formları vardır ama en çok dilaltı yani globul şeklinde kullanılır ve ağız mukozasında erir. Homeopati bir impuls yani uyarı tedavisidir. Organizmaya bir uyarı verilir ve bedenin iyileşme gücü harakete geçer. iyileşme süreci bir çok faktörden etkilenir. Hastalığın türü, homeopatik ilacın vücuda veriliş şekli, organizmanın reaksiyon kabiliyeti bu faktörlerdendir.

Bu nedenle homeopatide standart bir tedavi modeli oluşturulamaz. Tedavi sadece kişiye özel ve kişinin yapısına göre yapılır.