bg_image

Kanser

Kanser kelimesi köken olarak “Yengeç” demektir. Her kanser türünün kendine göre oluşma, beslenme, yayılma ve çoğalma şekli vardır. Onun İçin her kanserin de oluşmasını sağlayan farklı temel sebepler vardır.
Modern tıp, geldiği teknolojik boyut itibariyle, kanserin mevcut durumuyla yani kişide mevcut olan ve patoloji de teşhis konulan son hali ile ilgilenir ve hali hazırda olan hasta protokolleri ile kemoterapi ve radyoterapi gibi bilimsel tedaviler düzenler.

Peki !
Gelinen son noktada, bu durumu oluşturan temel sebep de önemli değil midir?
Hangi faktörler bu duruma sebebiyet vermiştir?
Bir ağacın yaprağında veya dalında problem varsa, ağacın köküne bakmak gerekmez mi?
Kanserde, birçok kronik hastalıklar gibi ağacın köküne inilmesi gereken ve bütüncül bakış açısıyla kombin olarak değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır.