bg_image

Tıbbi müdahaleye hukuk düzenince izin verilebilmesi için, hekimin tıbbi müdahalesini haklı gösterecek bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı gerekir. Genel olarak hukuka uygunluk nedeni, hastanın aydınlatılmasından sonra yapılacak olan müdahaleye rıza göstermesidir.

Sağlıklı doku hücreleri için oksijen yaşam kaynağı iken sağlıksız hücreler (tümör gibi) ve mikroplar oksijenden bağımsız yaşayan ve oksijen olduğunda yaşamına devam edemeyen hücrelerdir. Ozon normal oda ortamında 30 dakikada parçalanır. Vücutta kan ile karıştığı zaman 2-3 saniye içinde parçalanır ve ikiye ayrılır
(İki atomlu ve tek atomlu oksijen olarak). İki atomlu oksijeni alyuvarlar hemen emer. Normalde alyuvarlar kanda madeni paralar gibi birbirine yapışık hareket ederler. Ama ozon gazı ile karşılaştığı zaman hemen ayı-diyorlar ve formlarını değiştiriyorlar Dolayısı ile satıh genişlediğinden yüksek derecede oksijeni emerek vücudun ihtiyacı olan bölgeye Bu sayede iyileşme süreci baş-Iftar.

Sağlıklı doku hücreleri için oksijen yaşam kaynağı iken sağlıksız hücreler (tümör gibi) ve mikroplar oksijenden bağımsız yaşayan ve oksijen olduğunda yaşamına devam edemeyen hücrelerdir.

Ozon normal oda ortamında 30 dakikada parçalanır. Vücutta kan ile karıştığı zaman 2-3 saniye içinde parçalanır ve ikiye ayrılır (İki atomlu ve tek atomlu oksijen olarak). İki atomlu oksijeni alyuvarlar hemen emer. Normalde alyuvarlar kanda madeni paralar gibi birbirine yapışık hareket ederler. Ama ozon gazı ile karşılaştığı zaman hemen ayrılıyorlar ve formlarını değiştiriyorlar. Dolayısı ile satıh genişlediğinden yüksek derecede oksijeni emerek vücudun ihtiyacı olan bölgeye gidiyor. Bu sayede iyileşme süreci başlamış oluyor.

NASIL UYGULANIR ?

Başlıca 10 farklı yöntemle ozon tedavisi uygulanmaktadır.

MAJÖR veya SERUM YÖNTEMİ : Hastadan 50-200 mi. kan alınarak hastaya uygun dozu belirlenmiş ozon gazı ile kanştınlıp açılan damar yolundan geri verilir. Yada . serum içine belli miktarda yüklenen ozon damar yoluyla geri verilir. Tamamen steril ve tek kullammlık sarf malzemesi ile yapılan işlem 20- 30 dk. sürer.

MİNÖR YÖNTEM: Kişiden alınan 2-5 cc kan belirlenmiş dozda ozon gazı ile karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Bu yöntem ile bağışıklık sistem aktivasyonu sağlanır. 1-2 dakikada işlem tamamlanır.

SUBCUTAN YÖNTEMİ: Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir. işlem 1-3 dakikada tamamlanır.

RECTAL VE VAGİNAL YÖNTEMİ: Ozon gazının tek kullanımlık tüp veya torba ile makat yada vaginal yoldan püskürtülerek hastaya infüze edilmesidir.

KULAK İNSÜFLASYONU YÖNTEMİ : Belirlenen doz ve hacimdeki gaz özel aparatlarla kulak yoluna verilir. Birkaç dakikalık bir işlemdir.

İNTRAARTİKÜLER (EKLEM İÇİ) YÖNTEMİ: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.

KITLE VEYA LEZYON İÇİ YÖNTEMİ: Ozon gazının kitle veya lezyon içerisine uygun iğne yardımı ile verilmesidir.

KAS içi YÖNTEMİ: Direkt olarak ozon gazının ağrılı kas bölgelerine ince iğne uçları ile uygulanmasıdır.

TORBALAMA YÖNTEMİ: Ozon gazının kapalı bir sistemde özel bir plastik torba içinde uygulanmasıdır. Ozona dayanıklı malzemelerle özellikle el ve ayaklardaki yaralar için kullanılır. Her seans 10-30 dakika sürer.

 

OZON KİMLERE UYGULANAMAZ ?

Ozonun uygulanmasının yasak olduğu hastalıklar son derece sınırlıdır.

  • Alyuvarlarda bir enzim eksikliği ile seyreden favizm (GL-6-F dehidrogenaz enzim eksikliği) olarak adlandırılan hastalıklarda
  • Aşırı alkol kullanımında
  • Hipertiroidi hastalarında
  • İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili bazı rahatsızlıklarda (Hemofili, kanama- pıhtılaşma hastalıkları)
  • Kronik tekrarlayıcı pankreas bezi iltihabı
  • Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci
  • Ozona karşı alerjisi veya intoleransı (tahammülsüzlüğü) olanlarda (çok nadir görülür daha ziyade kokuya olan tahammülsüzlüklerde oluşur).