Modern Tıbbın Öncülüğünde Yapılan Bitki Tedavisi FİTOTERAPİ

Hürriyet – Bülent Katarcı – 24.09.2017

FİTOTERAPİ, bilimsel olarak tıbbi olduğu kabul edilen bitkilerle yapılan tedavi yöntemidir.

Tıbbi bitkilerle tedavi dünya çapında ve binlerce yıldır tıp sistemlerinin içerisinde yer almıştır. Tıbbi bitkiler ile tedavi şekli, Uzakdoğu’da özellikle Çin ve Hindistan başta olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında, Afrika ve Okyanusya’da Şamanlar’ın her zaman başvurduğu yöntemler olmuştur.
Fitoterapist Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi Dr. Serdar Özgüç, şöyle anlatıyor:
“Fransız hekim Henry Leclerc (1870 – 1955) tarafından tıp bilimine dahil edilmiştir. ‘Tedavi edici, hastalıkları iyileştirici ve hastalıkları önleyici olarak bitki kısımlarından hazırlanmış bitkisel ilaçlardan yararlanarak tedavinin gerçekleştirilmesi’dir. Bu tanım Avrupa birliğini kapsayan tüm ülkelerce geçerli ve kabul edilmiş bir tanımdır.

30 YILDIR YÜKSELİŞTE

Fitoterapiye olan ilgi son otuz yıl içerisinde artmıştır. Bitkisel ilaçların 1970’li yılların sonunda hızla önem kazanmasında, modern tıbbın özellikle kronik olgularda zaman zaman yetersiz kalması, bazı felsefi görüşlere aykırı bulunması, patent haklarının ilaç fiyatları üzerindeki aşırı etkileri, son yıllarda sentetik moleküller üzerindeki yeni formülasyonlarda oluşan tıkanıklıklar gibi faktörler rol  oynamıştır.

1976 senesinde tıbbi bitkilerin ruhsatlandırılmasına başlayan Almanya, bugün yüzde 60’lara varan bitkisel ilaç kullanım oranıyla Avrupa pazarında yüzde 38’lerle en büyük paya sahiptir. Almanya’yı yüzde 28 ile Fransa takip etmektedir. Ayrıca Avusturya, İsviçre bitkisel kökenli ilaçlarla ilgili yasal düzenlemelere büyük önem vermektedir. Almanya’da doktorlar cevap alacaklarını düşündüklerinde tedaviye çoğunlukla bitkisel ilaçlarla başlamaktadırlar.

TAMAMLAYICI OLARAK

Bugün gelinen nokta ise, fitoterapinin modern tıbbın öncülüğünü ve kontrolünü kabul etmek koşuluyla tamamlayıcı tıp olarak hizmet verebileceği bir tedavi biçimi olduğudur ve asla modern tıbba bir alternatif değildir. Bir diğer husus ise bitkisel ilaçların zararsız olduğu ve yan etkilerinin olmadığı yönündeki görüşün yanlışlığıdır. Yan etkileri olmayan ya da tespit edilmeyen bitkiler olduğu gibi, gerek birbirleri ile gerekse ilaçlarla etkileşerek istenmeyen sonuçlara yol açabilen bitkiler de mevcuttur. Bu nedenle bitkilerin ve bitkisel ürünlerin değerlendirilmesi, kullanılması ve dozunun belirlenmesi fitoterapi eğitimi almış hekimler tarafından uygulanmalıdır. Bu hedefe yönelik ilaçların temini de eczanelerden yapılmalıdır.
Özetlemek gerekirse fitoterapi, rasyonel ve modern tedavi yöntemi olup bilimsel kurallara uygun, kanıtlanabilir etkilere sahip ve etkilerinin etkin maddelere dayandırıldığı bir bilimdir.”

Related Posts